Innerlijke conflicten: regelmatig komt het voor dat we blind zijn voor de tegenstrijdigheden in onszelf (Horney, 1945). Soms voelen ze ongrijpbaar, of hebben we het niet door. Het kan ook zijn dat je niet wil zien dat ze er zijn. Je stopt ze weg, negeert ze en ondertussen wordt het conflict alleen maar groter en groter.

Hoe los je innerlijke conflicten op? Karen Horney (1945) schrijft hierover in haar onderzoek: ‘De conflicten kunnen worden opgelost door de omstandigheden in de persoonlijkheid die ze tot stand hebben gebracht te veranderen. Elk goed uitgevoerd analytisch werk verandert deze voorwaarden doordat het een persoon minder hulpeloos, minder angstig, minder vijandig en minder vervreemd van zichzelf en anderen raakt.’

Dit is vanuit de wetenschap beredeneerd. Met liefde verbind ik hierin Science met Spirit! Wanneer je namelijk naar deze boodschap vanuit de spirituele bril kijkt, dan staat er dat je jouw innerlijke wereld mag gaan aanpassen naar hoe je het in jouw buitenwereld wil hebben. Met andere woorden: focus niet op wat er nu is (want dat is niet wat je wil), maar focus op hoe je het zou willen. Door te focussen op wat je WEL wil, zul je dat gaan aantrekken. 

Ik vind Science en Spirit daarin een gouden combinatie, en het is niet voor niets dat ik beiden combineer in mijn missie. Science is hoofd, Spirit is hart. 

Met jouw hoofd kun je wat je waarneemt verklaren wanneer je een innerlijk conflict ervaart. Karen Horney noemt dit goed uitgevoerd analytisch werk. Dat is hoofd-werk. 

Dit mag je combineren met hartwerk: voelen dat er iets conflicteert, voelen wat je hierin verlangt en daar naar gaan handelen. 

Het klinkt zo simpel, maar waarom merk ik dan in mijn onderzoek en bedrijf op dat dit helemaal niet zo simpel blijkt te zijn? Dat leg ik je nu uit. 

Mijn eigen overtuiging is dat ieder mens zowel het vermogen als de wens heeft om zijn mogelijkheden te ontwikkelen en een succesvol mens te worden, en dat deze verslechteren als zijn relatie met anderen en daarmee met zichzelf verstoord wordt en blijft. Ik geloof dat de mens kan veranderen en blijven veranderen zolang hij leeft, en daarin voor een leven kan kiezen onder zijn of haar eigen voorwaarden. En vanuit deze kennis ook de realiteit kan gaan creëren die hij of zij zelf wil, waarin conflicten direct kunnen worden opgelost en daardoor verdwijnen. Voor een leven vanuit full alignment en maximaal je potentie benutten.

Conflicten: je ontkomt er niet aan.

Het is goed om te weten dat op een of ander moment onze wensen, onze belangen of onze overtuigingen botsen met die van anderen om ons heen. En net zoals dergelijke botsingen tussen onszelf en onze omgeving normaal zijn, zijn ook conflicten in onszelf een integraal onderdeel van het menselijk leven. Het hoort er dus gewoon bij en dat is helemaal oké, zo lang je maar weet hoe er op de juiste manier mee om te gaan.

Het is zowel het voorrecht als de last van de mens om keuzes te kunnen maken en beslissingen te moeten nemen. We moeten misschien kiezen tussen verlangens die in tegengestelde richting leiden. We kunnen bijvoorbeeld alleen willen zijn, maar ook met een vriend zijn; we willen misschien medicijnen studeren maar ook muziek studeren. Of er kan een conflict zijn tussen wensen en verplichtingen: we willen misschien met een geliefde zijn wanneer iemand in moeilijkheden onze zorg nodig heeft. 

De aard, omvang en intensiteit van dergelijke conflicten worden grotendeels bepaald door de maatschappij waarin we leven. Die van ons is er één van snelle verandering, waar zeer tegenstrijdige waarden en uiteenlopende manieren van leven naast elkaar bestaan. In zulke maatschappijen zijn de keuzes die het individu moet maken veelvuldig en moeilijk. Je kan voldoen aan de verwachtingen van de gemeenschap of een afwijkende individualist zijn, succes aanbidden of verachten, vertrouwen hebben in strikte discipline voor kinderen of hen toestaan ​​op te groeien zonder te veel controle en bescherming; je kan geloven in een andere morele norm voor mannen en vrouwen, je kan rassendiscriminatie bevorderen of het standpunt innemen dat menselijke waarden onafhankelijk zijn van de huidskleur of de vorm van neuzen, enz. 

Dergelijke moeilijke en veelvuldige keuzes moeten we vaak maken, en je zou daarom verwachten dat dergelijke conflicten vrij gewoon zijn. Maar het opvallende feit is dat de meeste mensen zich er niet van bewust zijn en ze daarom niet oplossen door een duidelijke beslissing er over te nemen. Je weet niet waar je aan toe bent; je sluit compromissen zonder je hiervan bewust te zijn; je bent betrokken bij tegenstrijdigheden zonder het te weten. Het vindt dus plaats op onderbewust niveau. 

Dat betekent dat er dus voorwaarden moeten zijn om tegenstrijdige kwesties te herkennen en op basis daarvan een beslissing te nemen. We moeten ons bewust zijn van wat onze wensen zijn, of meer van wat onze gevoelens zijn. 

  • Houden we echt van een persoon of denken we alleen dat we hem leuk vinden omdat we dat zouden moeten? 
  • Zijn we echt verdrietig als een vriendschap over is of gaan we alleen door de bewegingen? 
  • Wil je echt een advocaat of een arts worden of lijkt het ons alleen maar een respectabele en winstgevende carrière? 
  • Moeten we echt willen dat onze kinderen gelukkig en onafhankelijk zijn, of vinden we dit een eng idee? 

De meesten van ons vinden het moeilijk om zulke eenvoudige vragen te beantwoorden; dat wil zeggen dat we niet weten wat we echt voelen of willen. 

Wil jij graag ontdekken wat je echt voelt en wil? Merk jij dat je tegenstrijdigheden in jezelf ervaart die om een oplossing vragen?

Wil jij dieper in Human Design duiken?

1. Doe mee aan mijn gratis Human Design in Business Challenge

Dit is voor ondernemers (to be) die klaar zijn om hun business te gaan runnen op de manier waarvoor ze designed zijn. Stap af van de ‘One-size-fits-all-business-formules’ waarvoor je een stukje ziel moet inleveren en ontdek jouw persoonlijke gebruiksaanwijzing. Krijg inzicht in jouw unieke talenten.

2. Ga mee op Human Design retreat

In 2022 organiseer ik het Human Design in Business retreat. Dit is voor iedereen die 5 dagen omringd wil zijn met gelijkgestemde ondernemers om samen op een diep niveau je design te leren integreren in je business en life.

3. Start direct met From Calling to Career 

Dit is een online programma voor soulpreneurs die klaar zijn om hun bedrijf vanuit alignment met hun design te gaan runnen. Het is een once-in-a-lifetime ervaring waarbij je wordt gezien, begeleid en supported door een Projector die al haar kennis en wijsheden met je deelt voor meer ease, flow en overvloed op een manier die werkt voor jou en goed voelt voor jou.

Horney, K. (1945). Our Inner Conflicts