Ik krijg als Projector veel vragen over het Solar Plexus centrum. Na de vele uitnodigingen reden om daar een blog over te schrijven. Niet gek ook dat er zo veel vragen over zijn, want 50% van de wereldbevolking heeft een emotionele autoriteit en dus dit centrum gedefinieerd, en de andere 50% heeft dit niet en wordt beïnvloed door die 50% die dat wel heeft. In deze blog deel ik over dit centrum, haar emotionele autoriteit en hoe de wisselwerking is tussen mensen met een gedefinieerd Solar Plexus centrum en mensen die dit centrum niet gedefinieerd hebben. Er gaan vast veel puzzelstukjes op z’n plek vallen.

Ra Uru Hu – de grondlegger van Human Design – noemt het emotionele centrum (de Solar Plexus) en de werking van dit systeem één van de meest invloedrijke krachten in ons leven. Dat is alleen al terug te zien in dat het zowel een motorcentrum is, als een bewustzijnscentrum. Doordat de helft van de wereldbevolking emotioneel gedefinieerd is, is de andere helft onderhevig aan de conditionering van de emoties van de andere helft. Wat betekent dat we met z’n allen in een emotionele omgeving leven. 

Dat is ook de vraag die ik vaak krijg, of de verhalen die ik vaak ontvang. Als ook dat dit onderdeel is van mijn eigen experiment: dat er vooral bij mensen die dit centrum niet gedefinieerd hebben heel veel puzzelstukjes op z’n plek vallen met betrekking tot hoe zij reageren op mensen die dit centrum wel gedefinieerd hebben. Bijvoorbeeld een moeder (zelf niet dit centrum gedefinieerd) van twee dochters (beiden wel gedefinieerd), die altijd werd meegezogen in de emotionele waves van haar dochters, en vaak over-reacte omdat ze toen Human Design nog niet in haar leven was niet wist wat er in haar gebeurde en dus nog eens over de emotie van haar kinderen heen ging.

Ik zie dat zelf ook bij mijn man. Mijn dochter Jada en ik hebben allebei een emotionele autoriteit. Mijn man Arnoud daarentegen heeft een helemaal open Solar Plexus centrum. Hij heeft zelfs geen enkele gate gedefinieerd. Dit betekent dat hij ongefilterd onze emoties binnenkrijgt. De gezinsleden met een niet gedefinieerd Solar Plexus centrum surfen altijd de waves mee van de gezinsleden die dit wel hebben. Arme Arnoud ;-). Sinds ik dit weet, kan ik vanuit die bewustwording ook zien wat er dan gebeurt. Onze emoties komen bij hem binnen, weet niet altijd goed te onderscheiden wat van hem is en wat van ons, en gaat daardoor vaak in zijn reactie dan over ons heen doordat hij zich met onze emoties vereenzelvigt. Wat die moeder precies zo had van die twee dochters. Een belangrijke vraag die je jezelf dan ook met een niet gedefinieerde Solar Plexus mag stellen in dit soort situaties is: wat is van mij? En wat is van die ander? Dat van die ander mag je vervolgens loslaten.

Sinds de betreffende moeder zich hiervan bewust is, merkt ze dat ze veel meer afstand kan creëren tot de emoties van haar dochters. Ze kan hen hun waves laten surfen – want zo zijn zij bedoeld -, maar ze hoeft er zelf niet meer volle bak in mee te gaan. Dat brengt zo veel rust. En dat is ook precies wat ik met deze blog wil brengen. Duidelijkheid en meer rust. Zodat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Ondanks dat Arnoud zelf geen Human Design experiment uitvoert en niet bewust by design leeft, heb ik hem hier al wel in mogen doorgeven (op basis van een uitnodiging natuurlijk) dat ik dan mag vragen wat van hem is en wat van Jada en/of mij, zodat hij dat beter los kan laten. Ik heb onze werkingen op elkaar vanuit dit centrum ook uitgelegd en daar kon hij zich ook zeker in vinden. Het verklaart bijvoorbeeld ook waarom dingen echt binnen bij hem kunnen komen. Zoals een muzieknummer, een korte film of een boek. Hij staat wagenwijd open voor het ontvangen van alle emoties. Ik heb dat altijd een prachtige eigenschap van hem gevonden en nu snap ik nog meer waarom dat zo is zoals het is. 

Emotionele autoriteit

Wanneer je jouw Solar Plexus centrum gedefinieerd hebt, heb je automatisch een emotionele autoriteit. Dat geldt niet zo voor de rest van de centrums. Want ik heb bijvoorbeeld daarnaast óók mijn milt centrum gedefinieerd, maar ik heb geen milt autoriteit. Dit betekent dus dat 50% van de wereld een emotionele autoriteit heeft. Zij moeten dus allemaal een nachtje of meerdere nachtjes slapen voordat zij helderheid hebben kunnen ontvangen in welke beslissing ze mogen nemen. Jouw autoriteit is namelijk je beslissingsmechanisme, het is jouw innerlijke kompas. Twee mantra’s voor deze autoriteit zijn ‘time is medicine / time will tell’ en ‘I have no truth in the now’. Mensen met een emotionele autoriteit hebben nooit de waarheid in het nu. Dit betekent niet dat er geen aspecten van de waarheid in het nu zijn, maar dat er pas begrip komt wanneer je dingen vanuit verschillende perspectieven bekijkt wat wordt gecreëerd door de nachten slaap. In het moment beslis je namelijk altijd vanuit een high of een low. Terwijl je de volgende dag het vanuit een heel ander perspectief of meerdere andere perspectieven kunt bekijken en begrijpen. Helderheid kan daarbij als neutraal en gebalanceerd voelen, of als een gevoel of innerlijk zijn van kalmte, evenwichtigheid en beheerstheid. Wanneer je helderheid ervaart, voel je geen opwinding of geen angst. 

Hoewel mensen met een emotionele autoriteit het vaak allereerst vooral ingewikkeld vinden dat ze een emotionele autoriteit hebben – inclusief ikzelf -, noemt Ra Uru Hu het juist een geschenk. De emotionele autoriteit is namelijk heel anders dan iemand die een milt autoriteit heeft, omdat mensen met een milt autoriteit spontaan in moment moeten beslissen en dus ook alleen in het moment iets kunnen herkennen en accepteren, wat dat dan ook in dat moment is. Wat niet noodzakelijk betekent dat ze dan al veel helderheid hebben over die dingen. Ze hebben het dan gewoon te doen, no matter what. Ze mogen spontaan reageren op wat voor hen correct is. Met een emotionele autoriteit krijg je de tijd en daarmee de mogelijkheid om dingen echt met veel diepte te zien. Het heeft allebei zijn voor- en nadelen, binnen Human Design is er ook nooit iets ‘goed’ of ‘fout’. Het is energetisch correct voor jou.

Echter heb je nooit 100% helderheid met een emotionele autoriteit. Emotionele wezens zijn namelijk nooit helemaal emotie-vrij. Ik leg dit altijd aan de hand van de metafoor van een meer uit. Soms gebeuren er grote dingen die flinke golven in het meer veroorzaken, doordat er bijvoorbeeld een speedboot hard overheen raast, waardoor de bodem van het meer niet te zien is. Andere keren is het een steentje dat door iemand op het water wordt gegooid, waardoor er een kleine rimpeling op komt en dit kleine wat er in jouw leven gebeurde een kleine high of low veroorzaakte. Bij beiden is er geen helderheid en bij een grote ervaring van een emotie duurt dit vaak langer totdat het water weer stil wordt en bij een kleine ervaring van een emotie kan dit korter duren. De golf die beweegt noemen we een stemmingswisseling. Het is een golf die van laag naar hoog beweegt en weer terug. Wat nooit ophoudt. 

Het ervaren van deze emoties is dan ook een eindeloze spiraal. Met een emotionele autoriteit ervaar je daardoor het leven altijd vanaf een bepaald punt langs die golven. Het is nooit helemaal stil, je wordt nooit niet beïnvloed door emotie. Daarom is duidelijkheid voor de gevoelsmens gebaseerd op het wachten totdat de golf is gaan liggen. Wat ze meestal een grote uitdaging vinden. Daarom werkt de frequentie van dit centrum ook niet in het nu, maar in een golf. Het gaat er om dat je dit golfpatroon leert herkennen, het accepteert en het uiteindelijk transcendeert. Ik heb daardoor bijvoorbeeld voor mezelf het mantra op de dag van de high of low gecreëerd: ‘ik laat het los, want ik heb vandaag niet de helderheid’. Dit leren herkennen, accepteren en transcenderen legt de basis voor het spirit bewustzijn. Het is namelijk heel belangrijk te begrijpen dat emotioneel zijn voor jou de normaalste zaak van de wereld is. 

Het begrijpen van hoe jij bent designed en dus hoe de frequentie van deze emotionele motor is, is een voorwaarde voor het creëren van emotionele stabiliteit. Dan wordt het steeds makkelijker om na nachtjes slapen beslissingen te nemen. Dat is ook echt mijn ervaring van mijn Human Design Experiment. Beslissingen nemen is zo veel makkelijker voor mij geworden sinds ik mijn autoriteit echt belichaam. Geduld is daarbij heel belangrijk, omdat je nooit de waarheid in het nu hebt. Daarbij beleef je de golven in verschillende tijdframes. Sommige emotionele situaties vragen om weinig tijd om helderheid in te mogen ontvangen, terwijl er ook situaties of relaties zijn waar jaren overheen gaan voordat je de duidelijkheid hebt. De kracht ligt in te accepteren dat jouw waarheid niet in het nu ligt, waardoor geduld echt beloond wordt. Dit emotionele systeem is namelijk jouw drive, jouw plezier, jouw innerlijke kompas. Het is het systeem dat ervoor kan zorgen dat je je goed voelt als je in jouw lichaam aanwezig bent, verliefd bent, geniet van het samenwerken met super leuke klanten. Wanneer je dus jouw emotionele autoriteit begint te eren en het geduld kunt opbrengen, dan verandert die jouw proces om zelf de juiste beslissingen te kunnen nemen en verandert het jouw leven en het leven van de mensen om jouw heen. 

Een héle belangrijke tip hierin is: laat je nooit dwingen tot het beslissen in het moment. In de zoektocht naar een huis breng ik bijvoorbeeld nooit nog diezelfde dag een bod uit. Sinds ik weet dat ik een emotionele autoriteit heb, koop ik ook nooit meer tijdens een seminar of webinar direct iemands product op dat moment. Ik snap nu ook waarom online bestellen zo goed voor mij werkt. Dat doe ik al jaren en vrijwel alleen maar, ik kom zelden meer in een winkel. Ik pas dan altijd de kleding op de eerste dag, en pas de gekozen selectie op dag twee dan nog een keer. Ik beantwoord ook nooit meer direct e-mails of Whatsapp berichten waarbij een emotie is vrij gekomen. Je hoort mij nu ook veel vaker antwoorden met ‘ik kom er morgen op terug’. In mijn business geef ik mijn klanten daarin ook altijd de ruimte om minstens 24 uur de tijd te krijgen om bij mij in te stappen. Ik doe echt sales by design, want ik wil niets liever dan dat ze de juiste beslissing maken. Ik leer je dit graag in mijn Human Design in Business Training. 

Dit kunnen en durven wachten is essentieel. Dit heb je echt te leren. Hier mag vaak eerst veel deconditionering plaatsvinden. Het Solar Plexus centrum is namelijk een krachtige motor, waardoor het wachten vaak als moeilijk en intens wordt ervaren. Daar zit veel weerstand op. Ook omdat er in de wereld zo’n enorme snelheid in alles is. Terwijl mijn experiment en dat van anderen echt laat zien dat het wachten groots wordt beloond. Ik kan na een nacht slapen met zo veel meer helderheid en liefde naar bijvoorbeeld e-mails en Whatsappberichten kijken die mij die vorige dag nog helemaal uit mijn doen haalden, waardoor mijn reacties zó anders zijn. Negen van de tien keer is door mijn proces van de nacht en mijn helderheid het al niet meer nodig om er ook maar op terug te komen. Ik vond dat zo bijzonder om dat door mijn experiment te ervaren! Een ware blessing. Daardoor werd het voor mij veel makkelijker om mijn emotionele autoriteit te eren. 

Een tweede belangrijke tip is: jij ben emotioneel bedoeld. Vaak zijn mensen met een emotionele autoriteit geconditioneerd in dat ze zelf vinden of dat hun omgeving vindt dat ze minder emotioneel moeten zijn. Zo kreeg een klant van mij vaak te horen dat ze ‘Jantje lacht, Jantje huilt’ is. Ja, dat is ze. En zo is ze bedoeld.  Zo kan ze de ene dag huilend aan een opdracht werken, om er de volgende dag zingend aan verder te gaan. Het ‘Jantje lacht, Jantje huilt’ zijn kan een heel negatief verhaal worden in jouw hoofd, waardoor je bijvoorbeeld emoties weg gaat stoppen, je ze niet accepteert, er tegen vecht. Waardoor je dus allemaal blokkades opbouwt in dit prachtige emotionele centrum dat juist jouw kracht is. Dan mag je gaan deconditioneren.

Een derde belangrijke tip: de highs en lows zijn alleen voor jou. Als jij merkt dat je een emotie ervaart die je naar een high of een low brengt, dan is dit een signaal dat je alleen-tijd nodig hebt. Je kunt deze golfervaring namelijk alleen observeren wanneer je alleen bent. Op dat moment dat er namelijk iemand anders in jouw aura is, ben jij niet langer jezelf zonder persoonlijke conditionering. Ik merk dat bij mezelf ook altijd: als er een wave ontstaat, ben ik het liefst even alleen om hem uit te surfen. Jouw gevoelsleven is veerkrachtig en gaat altijd van beneden naar boven. Na highs komen altijd ook lows, en andersom. 

Een vierde belangrijke tip: jouw lows zijn geel probleem dat moet worden opgelost. Je mag er mee zijn. Vaak willen we de lows veranderen en oplossen. Door bijvoorbeeld emoties weg te eten, alcohol te drinken, overmatig te gaan sporten: allemaal manieren om jezelf te verdoven van de low. De tip: verken je lows weer alleen en vind de ruimte om het gevoel te verkennen. Ik ga nu vaak op de grond liggen en adem naar de emotie toe en er vervolgens net zo lang doorheen totdat de emotie afzwakt. Ik ben echt met de emotie. Hier zit ook een enorm creatief potentieel, want vaak ontstaan er vanuit die lows in de helderheid in die dagen daaropvolgend de beste nummers, kunstwerken, trainingen voor ondernemers, enz. Eer dus ook je lows. Zo ben jij bedoeld. 

Hoe werkt dat dan als ik geen emotionele autoriteit heb?

Voor mensen met een niet gedefinieerde Solar Plexus is het een geweldige ervaring om met emotionele wezens te zijn die duidelijk zijn. Die dus beslissen wanneer ze de helderheid hebben. Dat is voor hun omgeving die dit centrum niet hebben gedefinieerd zó fijn. Wanneer er namelijk door de emotionele autoriteit beslissingen in de high of de low worden gemaakt, ervaart de niet emotionele autoriteit ook de emotionele chaos hiervan. 

Arnoud weet ondertussen dat ik een nachtje slapen nodig heb, waardoor hij mij daar ook in aanmoedigt. Ik ben niet spontaan bedoeld. Wij weten dus ook dat we samen, bijvoorbeeld in onze huizenjacht, nooit in het moment moeten beslissen. Hij heeft dan al wel zijn helderheid met zijn sacrale autoriteit, maar ik nog niet. Door beiden autoriteiten te eren, maken we de juiste beslissing en besparen we onnodige emotionele chaos. Dit kan ook betekenen dat we soms een week, een maand of wellicht een jaar ergens voor nodig hebben totdat ik dat punt heb bereikt dat ik mijn helderheid heb.

Wanneer ik mij bijvoorbeeld emotioneel voel, is dat nooit zijn schuld. Ook niet als ik zou zeggen dat dat wel zo is (al hoor je mij dat nooit zeggen, maar andere emotionele autoriteiten zouden dit mogelijk wel tegen iemand kunnen zeggen). De emoties van de persoon met een emotionele autoriteit zijn niet persoonlijk. Ze zijn niet van die ander die dit centrum niet gedefinieerd heeft. Zelfs als die ander ze ongefilterd in hun niet-gedefinieerde centrum deze emoties laten binnenkomen en zich ermee vereenzelvigt, zijn de emoties nog steeds niet van hem of haar. 

Wanneer je een niet gedefinieerd Solar Plexus centrum hebt, heb je geen vaste manier om de chemie van de Solar Plexus te verwerken. Jij haalt dit namelijk niet als constante uit jezelf. Je ervaart waarschijnlijk herhalende paden wanneer je geconditioneerd door de high of low van iemands golf. Dat je opmerkt dat je vaak in een low in tranen schiet, of juist een brok in je keel krijgt, kortademig wordt, maagpijn krijgt, benauwd wordt of dat jouw spijsvertering een tijdje stilvalt. 

Wees je ook bewust van de emotionele golven van de ander, zoals die moeder dat nu bij haar dochters is. Zij weet nu dat ze haar dochter wanneer ze een golf ervaren met rust moeten laten. Daarbij neemt zij nu haar ruimte in die ze nodig heeft, en komt ze bijvoorbeeld terug in de situatie als de emotie is gaan liggen, of voert een gesprek op een later moment. Maar niet in het nu. Anders is de kans heel groot dat je in een emotionele situatie belandt en je van alles naar je toegeslingerd krijgt als dat je niet beschikbaar bent, niet reageert, of juist te heftig reageert. Wacht dus totdat het emotionele wezen weer in een neutrale energie is. 

Die versterking vindt namelijk plaats wanneer je de emoties van anderen opneemt en die energie vervolgens uitdrukt als die van jezelf, maar dan dus sterker. Hier komt de uitdrukking ‘bergen maken van molshopen’ of ‘van een mug een olifant maken’. De emotionele autoriteit ervaart dan de emotie als de mug of de molshoop, maar de niet emotionele autoriteit maakt er vervolgens een berg of een olifant van door zich met de emotie te vereenzelvigen. Ik herken dat ook echt in de discussies met Arnoud voordat Human Design in mijn leven was. Dat hij dan soms ineens een opmerking kon maken die voor mij als zo groot voelde en zo niet inherent aan de situatie. Terwijl ik dit schrijf krijg ik ook direct een download van een situatie van een vriendin. Dat zij met haar emotionele autoriteit dan iets aanwakkerde in haar vriend die geen emotionele autoriteit heeft, en hij dan dingen kon zeggen als ‘maar dan is het misschien beter als dit tussen ons stopt, want dan doe kan ik jouw met mijn situatie geen pijn meer doen’. Wat in wezen helemaal niet aan de orde is. Maar dat is wat er dan kan ontstaan in die wisselwerking. 

Een tip is daarom om jouw openheid in dit centrum te identificeren en observeren. Observeer bijvoorbeeld eens wat er gebeurt wanneer jij mensen ontmoet met een gedefinieerde Solar Plexus. Wat voor invloed hebben zij op jou? 

Een tweede tip: koop of doe nooit iets in de low of de high van een ander. Zo deelde een deelnemer uit mij Mastermind dat ze eigenlijk heel vaak beslissingen in de high van de ander heeft genomen. Bijvoorbeeld door een training te kopen waar iemand anders heel enthousiast over was. Die zij vervolgens kocht, maar waar ze nooit iets mee heeft gedaan. Kom dus echt los van de emotie van de ander en beslis met jouw eigen autoriteit. Dat is jouw beslissingsmechanisme.

Ik hoop van harte dat ik met deze blog je weer heb mogen inspireren en dat vele vragen rondom het Solar Plexus centrum en de emotionele autoriteit zijn beantwoord.

Wil jij dieper in je design duiken?

  • Doe mee aan mijn Human Design in Business Challenge – de gouden basis

Deze challenge is voor ondernemers (to be) die willen vertrouwen op wat ze voelen in hun lijf, waardoor ze authentieke en krachtige keuzes gaan maken in hun weg naar succes en  de stappen durven gaan zetten. Je stapt af van de ‘One-size-fits-all-business-formules’ en krijg inzicht in hoe jij het makkelijkst kansen creëert en soepel grote resultaten behaald door jezelf te zijn. Je gaat nog veel meer achter jouw unieke energie staan en in jezelf geloven. Doordat jij het waard bent en je dat in je diepste vezel voelt, ga je ontvangen wat je wenst. 

  • Ontvang een Human Design in Business Reading – gebruiksaanwijzing voor het leven

De Human Design in Business reading is een blauwdruk voor de ondernemer die haar unieke energie authentiek en ijzersterk in haar bedrijf wil neerzetten. Je wil krachtige content schrijven en authentieke marketing doen die naadloos aansluit op jouw unieke energie en de verlangens van jouw droomklant, zodat jouw droomklanten ‘ja’ zeggen. Je wil weten wat jouw talenten zijn, zodat je voor jezelf en jouw aanbod kunt gaan staan. Daar gaan droomklanten massaal op reageren en dat is wat je wenst.

  • Start direct met mijn Human Design in Business Training – voor als je een complete business by design wil

Dit is een online programma voor ondernemers die willen leren begrijpen en herkennen wat ze uniek maakt. Je wil zelfverzekerd(er) worden over volgende stappen en écht actie gaan ondernemen. Je wenst een krachtigere brand, vanuit een diepere authenticiteit. Een brand die consistent is en blijft groeien. Je wenst ook te ontdekken hoe jij persoonlijk overvloed aantrekt. Het lijkt je gewoon zo heerlijk om je business te runnen op een manier die goed voelt, waarbij het makkelijker, gestroomlijnder en meer verbonden voelt, en resulteert in meer overvloed, geluk en plezier. Daar kun je vandaag direct mee starten door in de training te stappen.