Het valt mij op dat Manifesting Generators en Generators regelmatig niet helemaal begrijpen wat hun strategie ‘wachten op een respons’ voordat je gaat handelen betekent. Ze zijn bedoeld om te wachten op iets waar hun onderbuik vanuit een respons op kan reageren. Maar waar kun je dan op reageren? En hoe voelt die respons? Hoe ziet dat er uit? En zijn daar ook concrete voorbeelden van? Dat zijn de vragen die ik veel ontving en waar ik in deze blog antwoord op geef.

De strategie van de Manifesting Generator en Generator binnen Human Design is wachten op een respons om op te reageren

Als Manifesting Generator en Generator is jouw strategie dat je moet wachten op een respons voordat je gaat handelen (en voor de Manifesting Generator ook nog informeren, daar vind je meer over in de blog over de Manifestor). Soms noemt men het ‘wachten op een respons’, andere keren ‘wachten om te reageren’. Beiden betekenen exact hetzelfde. Je hebt een trigger in jouw leven nodig, iets uit de externe wereld, iets van buiten af dus, waar jouw sacrale centrum – jouw onderbuikgevoel – op kan reageren. Deze respons komt namelijk altijd vanuit het sacrale centrum dat alleen deze twee types gedefinieerd hebben. Jij bent dus bedoeld om te reageren op het leven. 

Maar wat betekent dat: wachten om te reageren?

Manifesting Generators en Generators mogen hun leven leiden door te doen waar ze blij van worden. De vraag ‘word ik hier blij van?’ is een hele fijne vraag voor de (Manifesting) Generators. Belangrijk is dat dit een gesloten vraag is, dus niet ‘waar word ik blij van?’, zodat hun sacraal kan reageren. Het sacrale centrum kan namelijk alleen op gesloten vragen reageren.

Terwijl ze doen waar ze plezier in hebben, wachten ze op een bepaalde reactie van hun sacrale centrum die hen vertelt of iets wel of niet voor ze de bedoeling is. Jouw onderbuikgevoel vertelt jou op basis van de trigger die er op je pad komt of het een ‘ja’ of een ‘nee’ is. Vervolgens pas je daar nog jouw autoriteit op toe. Als je dan een sacrale autoriteit hebt, dan heb je meteen jouw antwoord vanuit jouw onderbuikgevoel. Heb je een emotionele autoriteit, dan ga je hier aanvullend nog een nachtje (of meerdere) over slapen. Maar het begint dus altijd bij jouw sacrale centrum dat op iets reageert.

Totdat er dingen zijn om op te reageren, wacht je dus. Manifesting Generators en Generators zijn namelijk niet bedoeld om te initiëren. Dat vinden ze vaak ingewikkeld, omdat ze met hun gedefinieerde sacrale centrum die life force energy hebben en graag in beweging komen. Het is dus heel belangrijk dat je voor de juiste dingen in beweging komt, en dat bepalen jouw strategie en jouw autoriteit. 

Ik zie bij veel ondernemers die Manifesting Generator of Generator zijn voordat ze in mijn aanbod stappen dat ze niet reageren, maar initiëren in hun bedrijf. Ze hebben bijvoorbeeld zelf hun aanbod bedacht, in plaats van dat het is ontstaan vanuit een trigger waar de sacrale respons een ‘ja’ op was en de autoriteit aanvullend ook een ‘ja’ was. Of dat ze zelf content bedenken (vaak met hun hoofd), in plaats van dat het ontstaat vanuit een reactie en ze een ‘ja’ voelden vanuit hun onderbuik. 

Daardoor komen ze in hun not-self emotie terecht: frustratie. Ieder energytype heeft een emotie waardoor je weet dat je niet aligned bent (de not-self emotie) en een emotie waardoor je weet dat je wel aligned bent (de signature emotie). Wanneer de Manifesting Generator en Generator frustratie ervaart, bewandelen zij niet hun pad. Voel je frustratie rondom je aanbod, content, marketing, sales, enz., dan weet je dus dat je je naar de signature emotie hebt te bewegen. Dit is voor jou tevredenheid. 

Hoe je dat doet? Door te beginnen met het kijken naar de frustratie-bron en te checken: heb ik hier gewacht op een respons? Voelde ik vervolgens een ja? En gaf mijn autoriteit ook nog een ja? Volg je namelijk jouw strategie en autoriteit, dan bewandel je jouw authentieke pad naar succes, ga je in jouw kracht staan, doe je wat juist is voor jou, trek je sneller kansen aan, enz. In mijn Human Design in Business Reading ontvang je een complete gebruiksaanwijzing hoe dit succespad te bewandelen.

Maar dan is de grote vraag: hoe weet ik of ik gewacht heb op een respons? Ik ga je nu allemaal voorbeelden geven van triggers die responses kunnen creëren. Dan krijg je een veel concreter beeld van wat jouw strategie inhoudt, en kun je ook bij de frustratiebronnen in jouw bedrijf en leven ontdekken of je daar de juiste keuzes in hebt gemaakt. Dit zijn ontzettend wijze raadgevers.

Wat komt voort vanuit een respons en wat niet?

Onlangs merkte ik op dat een aantal Manifesting Generators en Generators dachten dat ze net als de Projector een uitnodiging nodig hadden. Dat klopt niet. Een uitnodiging is natuurlijk ook een trigger waar jouw onderbuik op kan reageren, maar er zijn nog heel veel meer triggers buiten de uitnodigingen waar jouw onderbuik ook op kan reageren.

Het is dus goed om te verhelderen wat nu wel en wat nu niet onder jouw strategie valt. Een respons of een reactie is niet een doel, het is niet iets wat je zelf bedenkt, het is dus ook geen idee, of iets om andere een plezier mee te doen of wat je voor een ander doet. Nee, een reactie komt voort op een trigger in de buitenwereld. Daarom geef ik je nu zowel voorbeelden van triggers waar een reactie op kan ontstaan, als voorbeelden van hoe jouw onderbuik kan reageren op triggers, hoe de respons kan worden ervaren.

Voorbeelden van triggers

Om je een heel concreet beeld te geven van allemaal triggers waar jouw sacraal/onderbuik op kan reageren, geef ik je wat voorbeelden. 

Terwijl ik nu achter mijn bureau deze blog type, zijn er alleen al heel veel triggers om mij heen waar mijn onderbuikgevoel op kan reageren. Wanneer ik bijvoorbeeld naar links kijk, dan zie ik daar mijn altaartje staan met onder andere een ‘moeder aarde’ spray. Die heb ik op mijn retreat van een deelnemer gekregen. Die spray zou me ineens terug kunnen brengen naar mijn retreat van afgelopen november. Om vervolgens me ineens er aan te helpen herinneren dat ik voor mijn retreat van dit jaar nog een mail moet sturen naar de mensen die op de wachtlijst staan om te ontdekken wie er interesse heeft om dit jaar mee te gaan. Die spray was dan een trigger om uiteindelijk die mail te sturen, mits (en nu doe ik even of ik een Generator ben, want ik ben een Projector) mijn onderbuik hier een ‘ja’ op voelde en ik hier na nachtjes slapen (mijn emotionele autoriteit) een ‘ja’ op voelde. Als dat allebei een ‘ja’ was, dan ga ik die mail sturen en is dat dus de juiste keuze en dus de bedoeling. Je strategie is namelijk je navigatiesysteem in dit leven, en met jouw autoriteit maak je de voor jou juiste beslissingen, waardoor het dus mijn pad zou zijn om die mail te sturen.

Vervolgens kijk ik weer naar de linkerhoek van mijn bureau en zie ik daar een tasje staan. Dat tasje heb ik als bedankje van een klant gekregen en ineens doet me dat er aan herinneren dat ik nog bij die klant op de lijn moet komen. Daardoor was dit tasje de trigger om nu bij die klant op de lijn te gaan komen. Dat gesprek stond al 1,5 week open en als ik weer een ‘ja’ vanuit mijn onderbuik heb (nogmaals, ik doe even alsof ik een Generator ben) en een ‘ja’ vanuit mijn autoriteit, dan is dit het moment om te gaan reageren op die klant. Nu snap je ook waarom jouw strategie ‘wachten op een respons’ is, want je hebt dus te wachten op iets om op te mogen reageren.

Vervolgens kijk ik naar buiten. Ik zie een vlinder voorbij vliegen en dat doet me denken aan een ondernemer die ik al een tijdje niet gesproken heb en ooit een dochtertje Vlinder is verloren. Ik wil al een tijdje met haar afspreken en dit is het moment (mits je weer een ja vanuit je onderbuik en strategie hebt) om haar een appje te sturen wanneer we kunnen afspreken. 

In je business kan bijvoorbeeld een story van iemand anders een trigger voor je zijn. Je ziet bijvoorbeeld mijn stories over hoe jouw profielen jouw twee contentstrategieen zijn. Je ziet hoe ik dit belichaam en jouw onderbuik reageert meteen met een ‘ja, dit wil ik ook’. Vervolgens pas je dan nog jouw autoriteit toe voordat je mijn Human Design in Business Reading aanschaft waarin je dit leert. Mijn stories waren de trigger om op te reageren.

Je bent in gesprek met een klant die aangeeft geen gelijkgestemde ondernemers in haar omgeving te hebben en dat haar wens is meer gelijkgestemde ondernemers te ontmoeten. Jouw onderbuikgevoel reageert hier meteen met een ‘ja’ op, en jouw autoriteit daarna ook. Vervolgens ga je een event organiseren waarbij jij ondernemers samenbrengt. Dit event is dan helemaal op de juiste manier ontstaan: het gesprek was de trigger, je onderbuik sprak met een ja, jouw autoriteit gaf jou ook een ja, en daarna ging je het organiseren.

Je hebt in jouw familie iemand die ernstig ziek is en je komt er achter dat er allemaal hulp wordt aangeboden, maar er geen overzicht is wie wat doet, waar er hulp nodig is, en het ook ontzettend veel van jullie vraagt om daarover na te denken in een al intensieve periode. Je bent super blij met alles dat wordt aangeboden, maar het overzicht ontbreekt, en het is ook moeilijk om gericht om hulp te vragen omdat je een error krijgt als iemand zegt wel een keer te willen koken voor jullie en je even niet weet wat een geschikt moment is. Je ontdekt dat er nog niets ontwikkeld is om dat overzichtelijk te maken wie wanneer bijvoorbeeld verzorgt, kookt, het huishouden doet, enz.. Jouw onderbuikgevoel geeft aan hier iets mee te willen doen, en ook jouw autoriteit zegt dat je hier iets mee mag. Vervolgens ontwikkel je een app waarbij je heel overzichtelijk het vangnet in kaart kunt brengen en zorgtaken kunt verdelen. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is, en ook vreemden kunnen zich als vrijwilliger aanmelden om anderen te helpen. Het verzorgen van de hulpbehoevende was de trigger om de app te creeren.

Een andere trigger van iemand die ik mocht begeleiden was dat haar vader jong zijn vrouw (haar moeder) verloor. Ze wist dat hij niet de enige was die (weer) alleen was, en hij was ook zeker nog jong genoeg om nog een heel aantal jaren te leven. Er was nog niets ontwikkeld om vijftigplussers bij elkaar te brengen, die bijvoorbeeld eenzaam zijn, of graag meer verbinding zouden wensen, of die het leuk lijkt activiteiten samen te ondernemen. De dood van haar moeder en de situatie van haar vader werd de trigger om een platform en app te ontwikkelen om vijftigplussers samen te brengen. Haar onderbuikgevoel gaf hier een ‘ja’ op, en haar autoriteit vervolgens ook.

Dit waren een heel aantal voorbeelden van allemaal triggers waar jouw onderbuik ofwel het sacrale centrum op kon reageren. Vervolgens werd er aligned actie ondernomen vanuit een ‘ja’ vanuit de strategie en een ‘ja’ vanuit de autoriteit. Wat aanvullend fijn is om te weten, is hoe die ‘ja’ en ook een ‘nee’ zich dan uiten vanuit jouw sacrale centrum. Dit is hoe jouw onderbuikgevoel kan reageren.

Voorbeelden van hoe jij jouw onderbuik / sacrale centrum kunt voelen

Er zijn verschillende manieren waarop jij jouw onderbuik of ook wel jouw sacrale centrum kunt voelen.

 • De ‘uh-huh’ (ja) of ‘uh uh’ (nee) geluiden. Dit zijn de geluiden van jouw sacrale centrum die bij een ja of nee horen. Ga maar eens letten op deze geluiden. 
 • Een ‘Mmmmmm’, bijvoorbeeld als je een ‘ja’ voelt op iets lekkers. Of de ‘Hmmmmmm’, bij een ‘klinkt goed!’. 
 • Je kunt ook een ‘ugh’ of ‘bleghhh’ voelen, of dit zelfs te kreunen. Dat is een duidelijke nee. Ik herken deze sacraal heel vaak bij mijn klanten. Een soort gekreun wat zo overduidelijk een nee is. 
 • Je kunt een zwaar gevoel in jouw onderbuik hebben. Dat er iets in jouw buitenwereld gebeurt waardoor je direct merkt dat je in jouw onderbuik blokkeert. Dit is een hele duidelijke sacrale nee.
 • Het kan ook zijn dat je maag samentrekt, en misschien zelfs dat het je direct angst aanjaagt. Dat is ook een hele duidelijke nee.
 • Wat ik ook vaak zie, is dat er een hele enthousiaste ‘ja’ uit kan komen. Een volmondige ‘ja’ die geen twijfel overlaat. Alles in jouw schreeuwt die ‘ja’ en het liefst schreeuw je dat van de daken en kom je direct in beweging.
 • En heb je ook die hele duidelijke ‘nee’. Die er echt uit komt als een no-brainer. Daar kwam geen hoofd tussen, alles in jouw lijf schreeuwde die nee.
 • Er kan ook twijfel, onzekerheid of geen reactie zijn. Dan is het altijd een ‘nee’. 
 • Ik kan het soms ook in het gezicht van iemand zien. Het kan dus ook zijn dat je de ‘ja’ of ‘nee’ in je hele lichaam voelt. Dat je bijvoorbeeld een lach op je gezicht kreeg bij de ja, of dat je helemaal verstijft en het zo duidelijk een nee is.

Belangrijk is dat je niet initieert, maar reageert

Na deze voorbeelden heb je een heel goed idee van wat jouw strategie ‘wachten op een respons’ betekent. Jij mag reageren op de triggers waar jouw onderbuik en jouw strategie een ‘ja’ of een ‘nee’ op hebben. Terwijl je wacht op die triggers, en dus gewoon lekker je leven leidt en doet wat je leuk vindt, mag je actief wachten. Wachten betekent namelijk niet dat je achterover leunt en niets doet. Je wacht niet tot het leven gebeurt, en er iets in je business gebeurt. Nee, je geniet van het leven en wacht actief op de juiste triggers. In mijn Human Design in Business Training ontdek je hoe je actief wacht als ondernemer. Je kunt namelijk heel veel doen terwijl je wacht. Allemaal dingen ook die juist triggers op je pad gaan brengen om op te reageren. Mocht jouw onderbuik net gesproken hebben met een ‘ja’, en jouw autoriteit hier ook nog een ‘ja’ op spreken, dan weet je dat dit jouw pad is en dan heet ik je van harte welkom in de training. Je kunt elk moment starten, zodat je meteen actie kunt ondernemen op die ‘ja’. 

Ga lekker experimenteren en spelen. Kijk eens naar jouw aanbod, marketing, sales en content bijvoorbeeld: doe je die vanuit reactie, of bedenk / initieer je die zelf? Dit is het verschil tussen aligned ondernemen en niet aligned ondernemen. Het is het verschil tussen frustratie, bijvoorbeeld in je aanbod, versus niet tevredenheid, dat alles stroomt en klanten jou zelf weten te vinden. Als je dit voor jezelf wil creeren kan dat op de volgende manieren: 

Je bent van harte welkom!

 • Doe mee aan mijn Human Design in Business Challenge – de gouden basis

Deze challenge is voor ondernemers (to be) die willen vertrouwen op wat ze voelen in hun lijf, waardoor ze authentieke en krachtige keuzes gaan maken in hun weg naar succes en  de stappen durven gaan zetten. Je stapt af van de ‘One-size-fits-all-business-formules’ en krijg inzicht in hoe jij het makkelijkst kansen creëert en soepel grote resultaten behaald door jezelf te zijn. Je gaat nog veel meer achter jouw unieke energie staan en in jezelf geloven. Doordat jij het waard bent en je dat in je diepste vezel voelt, ga je ontvangen wat je wenst. 

 • Ontvang een Human Design in Business Reading – roadmap naar succes

De Human Design in Business reading is een blauwdruk voor de ondernemer die haar unieke energie authentiek en ijzersterk in haar bedrijf wil neerzetten. Je wil krachtige content schrijven en authentieke marketing doen die naadloos aansluit op jouw unieke energie en de verlangens van jouw droomklant, zodat jouw droomklanten ‘ja’ zeggen. Je wil weten wat jouw talenten zijn, zodat je voor jezelf en jouw aanbod kunt gaan staan. Daar gaan droomklanten massaal op reageren en dat is wat je wenst.

 • Start direct met mijn Human Design in Business Training – voor als je een complete business by design wil

Dit is een online programma voor ondernemers die willen leren begrijpen en herkennen wat ze uniek maakt. Je wil zelfverzekerd(er) worden over volgende stappen en écht actie gaan ondernemen. Je wenst een krachtigere brand, vanuit een diepere authenticiteit. Een brand die consistent is en blijft groeien. Je wenst ook te ontdekken hoe jij persoonlijk overvloed aantrekt. Het lijkt je gewoon zo heerlijk om je business te runnen op een manier die goed voelt, waarbij het makkelijker, gestroomlijnder en meer verbonden voelt, en resulteert in meer overvloed, geluk en plezier. Daar kun je vandaag direct mee starten door in de training te stappen.