Wist je dat binnen Human Design er 4 transformatiepijlen zijn die jou bijvoorbeeld vertellen of een visionboard maken of juist in de natuur zijn jouw manier van manifesteren is? Of dat je consistent moet eten, waarde creëren in je bedrijf en sporten voor jou werkt, of juist intuïtief? Of je past(e) in het huidige schoolsysteem door de manier waarop jij leert, of dat jij juist op een andere manier leert waardoor het huidige schoolsysteem niet voor jou werkt(e)? Dat kun je allemaal uit de vier transformatiepijlen halen en in deze blog licht ik deze toe. Deze zijn namelijk enorm belangrijk in het ondernemerschap. 

De 4 transformatiepijlen

Pak jouw chart er maar eens bij. In jouw chart zie je links en rechts van het hoofd in totaal 4 pijlen staan zoals in de afbeelding hieronder. Dit zijn de 4 transformatiepijilen: Digestion (linksboven), Environment (linksonder), Awareness (rechtsboven) en Perspective (rechtsonder).

Ik neem je eerst even mee in een algemene uitleg over de transformatiepijlen, om vervolgens iedere pijl gedetailleerd te behandelen. Deze pijlen vertegenwoordigen de vier transformaties of variabelen binnen jouw chart: spijsvertering, omgeving, bewustzijn en perspectief. Alle vier de pijlen kunnen naar links of naar rechts wijzen en er zijn in totaal daardoor 16 combinaties mogelijk. De pijlen die naar links wijzen zijn over het algemeen meer logisch, gereguleerd, consistent en gestructureerd. De pijlen die naar rechts wijzen zijn meer ontvankelijk, open en spontaan. Pijlen naar links staan voor het meer gebruiken van je linkerhersenhelft, waardoor je meer mannelijk bent (niet fysiek, maar energetisch), en rechts voor het meer gebruiken van de rechterhersenhelft, waardoor je meer vrouwelijk bent met betrekking tot hoe je de wereld ervaart, verwerkt en daarbinnen leeft. 

Uit de vier transformatiepijlen maak je op wat jouw ideale manier is om informatie en dus de wereld op te nemen. Links staat daarbij voor actief en rechts voor passief. De twee linker pijlen zijn rood en dit betekent dat het over het onderbewuste in ons gaat. Dit gaat heel erg over het fysieke: jouw spijsvertering (linksboven) en jouw omgeving (linksonder). De twee rechterpijlen zijn zwart en dit betekent dat het over het bewuste gaat. Dit gaat over het bewuste (en dus niet fysieke) deel, namelijk hoe jouw mind werkt: jouw bewustzijn (rechtsboven) en perspectief (rechtsonder). Concreter betekent dit dat jouw omgeving over jouw lichaam gaat, jouw spijsvertering over jouw brein gaat hoe jij informatie tot je neemt, jouw perspective over jouw mind gaat met betrekking tot focus, en jouw awareness over jouw mind gaat met betrekking tot strategie. 

Er wordt altijd geadviseerd om eerst de rest van jouw chart te leren kennen, voordat je naar de transformatiepijlen gaat kijken. Dat advies geef ik graag aan je door. Echter merk ik in mijn training dat de transformatiepijlen direct al voor grote transformaties kunnen zorgen, waardoor ik er in les 1 al mee start om de eerste pijl uit te leggen en je in les 14 daar nog de verdieping op ontvangt. Dit is de ‘Perspective’ pijl die jou vertelt of visualiseren wel of niet voor jou werkt. Voor het helder krijgen van je ideale klant is dat super fijn. In les 14 ontdek je vanuit dezelfde pijl hoe je bent designed in het formuleren van (omzet)doelen. Of je dit juist heel specifiek moet doen, of juist algemeen. In les 2 leer je jouw ‘Digestion’ pijl kennen, die jou onder andere vertelt of consistentie wel of niet voor jou werkt. Ook dat is super fijn om te weten, want dat is bijvoorbeeld een hele grote game changer in het leveren van waarde als ondernemer. Of je dat consistent of juist intuïtief mag doen.

In les 14 en 20 ontdek je de ‘Environment’ pijl die jou vertelt op welke manier jij mag manifesteren. Of je dat bijvoorbeeld actief mag doen door middel van visionboards maken, meditaties doen, affirmeren, journalen, of dat je dit passief mag doen door de stilte op te zoeken en in de natuur te zijn. Aanvullend ontdek je rondom jouw environment in les 20 wat voor jou de meest nourishing werkomgeving is. In les 20 ontdek je de ‘Awareness’ pijl die jou vertelt hoe jij het meest productief bent en op wat voor manier jij leert. Je leest het al: deze pijlen heten niet voor niets de transformatiepijlen, ze kunnen je leven namelijk enorm transformeren als je ze gaat integreren in je leven en business. Hoe fijn is het ook dat je met betrekking tot al die dingen als waarde leveren, eten, sporten, manifesteren, doelen formuleren, je werkplek uitkiezen, visualiseren, productiviteit, dat je gewoon éxact ontdekt wat werkt voor jou en je dat enorm veel geld, tijd en energie scheelt in dat zelf misschien wel na jaren van experimenteren te moeten ontdekken! Ik behandel ze nu een voor een. 

Digestion = Spijsvertering

Dit is de pijl linksboven. Deze pijl heet digestion, wat spijsvertering betekent, maar deze pijl mag je in bredere zin interpreteren. Het gaat namelijk niet enkel over hoe jij eten tot jou neemt, maar heeft ook betrekking op hoe jij de informatie van de wereld om je heen opneemt. Hoe jij dus zowel in jouw lichaam als buiten jouw lichaam de wereld verteert. Wanneer deze pijl naar links wijst, dan werkt consistentie voor jou. Dit is de logische, gestructureerde, consistente, mannelijke energie pijl. Wanneer deze pijl naar rechts wijst, dan werkt intuïtief voor jou. Dit is de ontvankelijke, open, spontane, vrouwelijke energie pijl. In mijn training leer je wat dit voor jou als ondernemer betekent in bijvoorbeeld waarde creëren, je werkweek indelen, je werkdag indelen, structuur aanbrengen in je bedrijf, je doelen en dromen manifesteren en hoe jij op jouw persoonlijke manier met overvloed communiceert.

Environment = Omgeving

Dit is de pijl linksonder. Deze pijl gaat over jouw omgevingsstijl. Deze omgevingsstijl heeft te maken met jouw fysieke oriëntatie binnen jouw omgeving om het leven zo goed mogelijk in je op te nemen en te ervaren. Hoe jij omgaat met jouw omgeving is hoe jij jouw lichaam door de fysieke wereld heen beweegt. Dit verklaart dus hoe jij in actie komt, onder andere bij het manifesteren en de juiste nourishing werkomgeving kiezen die jou het beste tot actie over laat gaan. Als deze pijl naar links wijst, dan heb jij een actieve omgevingsstijl en daarmee een actieve manifesteerstijl. Als deze pijl naar rechts wijst, dan heb jij een passieve omgevingsstijl en manifesteerstijl. Hier zie je ook weer het mannelijke (actief) en het vrouwelijke (passief) terugkomen. Deze pijl is super belangrijk in hoe jij manifesteert, want deze pijl vertelt jou hoe jij jouw fysieke lichaam moet verbinden aan jouw verlangen. In mijn training leer je hoe je dat op de voor jou juiste manier doet, zodat je echt jouw dromen en verlangens kunt manifesteren. Daarnaast bepaalt deze pijl ook jouw beste werkomgeving, waarbij de keuze voor een nourishing werkomgeving grote impact op jou heeft.

Awareness = Bewustzijn

Dit is de pijl rechtsboven. Deze pijl vertelt jou over hoe jouw productiviteit werkt. Jouw awareness, ofwel jouw bewustzijn, gaat over jouw mind en dan specifiek over de strategie kant. Het vertelt jou hoe jij over dingen denkt en hoe jij informatie verwerkt, dus hoe jij het opslaat en herinnert. Deze pijl gaat daardoor over focus en motivatie. Als deze pijl naar links wijst, dan betekent dit dat jij een strategische mind hebt. Wanneer deze pijl naar rechts wijst, dan heb je een meer ontvankelijk bewustzijn. De pijl naar links is daarbij weer het mannelijke van strategisch, feitelijk, focus, patronen, logica, en de pijl naar rechts is daarbij weer het vrouwelijke van ontvankelijk, creatief, open focus, verbeelding, fantasierijk. Deze pijl omschrijft hoe jij het beste leert, hoe jij het meest productief bent en wat jij daarin van anderen nodig hebt om het beste te kunnen leren en het meest productief te zijn. Dit leer je in mijn training. 

Perspective = Perspectief

Dit is de pijl rechts onderin. Deze pijl bevat de mechanica van het shiften van jouw bewuste aandacht – jouw perspectief. Deze pijl gaat over hoe jouw bewuste mind visueel informatie opneemt. Het kijkt namelijk naar de mechanica in de visuele cortex om te kunnen bepalen of je informatie sterker opneemt via je perifere visuele velden of via je centrale focus. Als deze pijl bij jou naar links wijst, dan betekent dit dat jij een gefocust zichtperspectief hebt. Als deze pijl bij jou naar rechts wijst, dan heb je een perifeer zichtperspectief. Deze pijlen zijn het verschil tussen gedetailleerd visualiseren of juist op de emotie inzoomen, wat een cruciaal verschil is in bewust je aandacht op jouw verlangens en dromen richten zodat ze werkelijkheid kunnen worden. In mijn training leer je wat jouw manier is. Dit is zo belangrijk, want er wordt heel veel one-size-fits-all geteacht dat je iedere dag bijvoorbeeld je verlangen moet visualiseren zodat het werkelijkheid kan worden. Maar niet iedereen kan dit al goed of gedetailleerd voor zich zien. Ik in ieder geval niet. Ik vond dat zo’n enorme verademing dat ik mijn eigen manier heb van mijn aandacht focussen op mijn verlangens die ik wél voel en die wel voor mij werkt, en waardoor daardoor manifestaties veel sneller werkelijkheid werden.

Mocht je nu helemaal enthousiast zijn geworden en dieper in Human Design willen duiken, dan kan dat op de volgende manieren:

  • Doe mee aan mijn gratis Human Design in Business Challenge

Deze challenge is voor ondernemers (to be) die klaar zijn om hun business te gaan runnen op de manier waarvoor ze designed zijn. Stap af van de ‘One-size-fits-all-business-formules’ waarvoor je een stukje ziel moet inleveren en ontdek jouw persoonlijke gebruiksaanwijzing. Krijg inzicht in jouw unieke talenten.

  • Start direct met mijn Human Design in Business Training

Dit is een online programma voor soulpreneurs die klaar zijn om hun bedrijf vanuit alignment met hun Human Design te gaan runnen. Het is een once-in-a-lifetime ervaring waarbij je wordt gezien, begeleid en supported door een Projector die al haar kennis en wijsheden met je deelt voor het aantrekken van fantastische zielsklanten, en meer ease, flow en overvloed in jouw leven en bedrijf op een manier die werkt voor jou en goed voelt voor jou. Je stapt af van one-size-fits-all business, money mindset en Wet van Aantrekking formules en krijgt maatwerk van het allerhoogste niveau. 

Op 21 maart starten Human Design Expert Hester van Rooijen en ik de eerste Human Design Mastermind van Nederland. In deze mastermind is er plek voor 8 ambitieuze ondernemers die in zes maanden hun business in alignment met hun design willen gaan runnen. Je wil groots en impactvol jouw business gaan runnen en verlangt naar twee experts die met jou meedenken. Je wil met je bedrijf minstens groeien naar 100.000 euro omzet op jouw manier. Waarbij je afstapt van ‘wat hoort’. Vanuit die plek wil je klanten aantrekken die nog leuker zijn dan dat je had durven dromen, die je aantrekt vanuit gaan staan voor wat je waard bent. 

In 2022 organiseer ik het Human Design in Business + Ayahuasca retreat. Dit is voor iedereen die 5 dagen omringd wil zijn met gelijkgestemde ondernemers om samen op een diep niveau je design te leren integreren in je business en life. Dat wordt gecombineerd met Ayuahuasca, breathwork en een cacao ceremonie voor een diepe transformatie in business en life.